અમેઝિંગ સીઝન્સ, જીવન અને સંસ્કૃતિ

Best of Japan

ક્યોટો, જાપાનમાં કિંકકુજી મંદિર = શટરસ્ટrstક

ક્યોટો, જાપાનમાં કિંકકુજી મંદિર = શટરસ્ટrstક

તસવીરો: કિનકાકુજી વિ ગિંકકુજી -હું તમારું પ્રિય છે?

કીન્કુકુજી કે જીનકાકુજી તમને વધુ સારું ગમે છે? આ પૃષ્ઠ પર, ચાલો હું આ બે મંદિરોના સુંદર ફોટા રજૂ કરું જે ક્યોટોને રજૂ કરે છે. કિંકકુજી અને ગિંકકુજી વિશે વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને નીચેના લેખ જુઓ.

રુરીકોઇન, ક્યોટો, જાપાનના પાનખર પાંદડા = એડોબ સ્ટોક
ક્યોટો! 26 શ્રેષ્ઠ આકર્ષણ: ફુશીમી ઈનારી, ક્યોમિઝુડેરા, કિંકકુજી વગેરે.

ક્યોટો એક સુંદર શહેર છે જે પરંપરાગત જાપાની સંસ્કૃતિને વારસામાં પ્રાપ્ત કરે છે. જો તમે ક્યોટો પર જાઓ છો, તો તમે તમારા હૃદયની સામગ્રી પર જાપાની પરંપરાગત સંસ્કૃતિનો આનંદ માણી શકો છો. આ પૃષ્ઠ પર, હું તે પર્યટક આકર્ષણોનો પરિચય આપીશ જેની ખાસ કરીને ક્યોટોમાં ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ પૃષ્ઠ લાંબું છે, પરંતુ જો તમે આ પૃષ્ઠ વાંચો તો ...

કીનકાકુજી અને ગિંકકુજીના ફોટા

જાપાનના ક્યોટોમાં ગિંકકુજી મંદિર = શટરસ્ટockક 2

જાપાનના ક્યોટોમાં ગિંકકુજી મંદિર = શટરસ્ટockક

 

જાપાનના ક્યોટોમાં કિન્કાકુજી મંદિર = શટરસ્ટockક 3

ક્યોટો, જાપાનમાં કિંકકુજી મંદિર = શટરસ્ટrstક

 

જાપાનના ક્યોટોમાં ગિંકકુજી મંદિર = શટરસ્ટockક 4

જાપાનના ક્યોટોમાં ગિંકકુજી મંદિર = શટરસ્ટockક

 

જાપાનના ક્યોટોમાં ગિંકકુજી મંદિર = શટરસ્ટockક 5

જાપાનના ક્યોટોમાં ગિંકકુજી મંદિર = શટરસ્ટockક

 

જાપાનના ક્યોટોમાં કિન્કાકુજી મંદિર = શટરસ્ટockક 6

ક્યોટો, જાપાનમાં કિંકકુજી મંદિર = શટરસ્ટrstક

 

જાપાનના ક્યોટોમાં ગિંકકુજી મંદિર = શટરસ્ટockક 7

જાપાનના ક્યોટોમાં ગિંકકુજી મંદિર = શટરસ્ટockક

 

જાપાનના ક્યોટોમાં કિન્કાકુજી મંદિર = શટરસ્ટockક 8

ક્યોટો, જાપાનમાં કિંકકુજી મંદિર = શટરસ્ટrstક

 

જાપાનના ક્યોટોમાં ગિંકકુજી મંદિર = એડોબસ્ટોક 9

જાપાનના ક્યોટોમાં ગિંકકુજી મંદિર = એડોબસ્ટોક

 

જાપાનના ક્યોટોમાં કિન્કાકુજી મંદિર = શટરસ્ટockક 10

ક્યોટો, જાપાનમાં કિંકકુજી મંદિર = શટરસ્ટrstક

 

 

કિન્કુકુજી નકશો

 

Ginkakuji નકશો

 

 

હું તમને અંત સુધી વાંચવા માટે પ્રશંસા કરું છું.

 

 

 

2020-06-01

ક Copyrightપિરાઇટ © Best of Japan , 2021 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.